EN CZ DE RU Ing. KAREL KLUSÁČEK - KOUNICE

logoвведение

V Kounicích se vyráběl slad a vařilo pivo již v 16. století, což dokumentuje i zápis v zemských deskách o koupi kounického panství s pivovarem a sladovnou Prokopem Dvořeckým z Olbramovic v roce 1590. V letech 1749-1757 vystavoval Kounický pivovar ročně až 1300 hektolitrů piva. Místní název polí „Na chmelnici“ dokumentuje i pěstování chmele pro pivovar.

V roce 1884 kupuje pivovar se sladovnou rodina Klusáčků, která do té doby byla po dvě generace nájemcem pivovaru v Českém Brodě. V tomto období dosahoval roční výstav piva v Kounicích 3500-5000 hektolitrů.

Výstavba nových moderních pivovarů v Českém Brodě, Nymburce, jakož i rozvíjející se pivovar v Kostelci nad Černými lesy byly velkou konkurencí a tak v roce 1900 ukončil František Klusáček výrobu piva v Kounicích a přestavěl celý objekt na sladovnu. Až do roku 1948, kdy byla sladovna znárodněna, vyráběla slad zejména pro pivovary v Praze. Po znárodnění náležela sladovna k Obchodním sladovnám.

V roce 1992 přechází sladovna v rámci restitucí zpět do vlastnictví rodiny Klusáčků.

Barokní vzhled získal původní pivovar se sladovnou přestavbou v letech kolem roku 1680. Do dnešní doby zachované barokní průčelí je památkově chráněným objektem.

Sladovna byla postupně modernizována. Zachovává však klasickou humnovou technologii výroby sladu. V roce 2010 byla při spolufinancování z Evropských unijních fondů uskutečněna modernizace hvozdu s přechodem na plynové vytápění.

Dnes produkuje sladovna 2100-2300 tun sladu ročně a zaměřuje se na výrobu sladu plzeňského, mnichovského a pšeničného.

Pro výrobu používá pouze kvalitní české odrůdy ječmenů, doporučených pro výrobu „Českého piva“.